Cijene

Cijene aWEB usluge zavisne su od mogućnosti koje želite da Vaše internet stranice sadrže, kao i o željenim promotivnim aktivnostima. Uslugu možete kreirati sami, a možete koristiti i posebno prilagođene pakete za proizvođače ili druge sektore između dolje ponuđenih opcija. Sve iskazane cijene usluga odnose se na razdoblje od 12 mjeseci.

Samostalno kreirajte vlastiti aWEB paket po želji

Označite mogućnosti koje želite i kreirajte kombinaciju usluga koja najbolje odgovara Vašem proizvodu i zatražite ponudu.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na besplatnoj .hr domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

400,00 kn 400,00kn

Dodatne opcije +

Ukoliko Vaše potrebe izlaze izvan okvira osnovne aWEB usluge nadogradite istu dodatnim opcijama. Kreirajte aWEB prema Vašim željama.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

400,00 kn - + 0,00kn
Dodatna komercijalna domena

Ukoliko želite zakupiti dodatnu naplatnu domenu .com, . net ...

100,00 kn - + 0,00kn
Do 10 email adresa na domeni

Email adrese oblika ime.prezime@nazivdomene.com

200,00 kn - + 0,00kn
Bez agroklub elemenata

Ukoliko ne želite da stranice imaju aWEB obilježje (agroklub novosti, logotip aWEB, linkove aWEB).

500,00 kn - + 0,00kn
Profesionalno fotografiranje proizvoda

Do 5 proizvoda (artikala)

500,00 kn - + 0,00kn
Naplatna .hr domena

Ukoliko želite zakupiti naplatnu .hr domenu....

500,00 kn - + 0,00kn

Opcije promocije +

Uz aWEB uslugu možete realizirati i promotivne aktivnosti na željenom tržištu. Odaberite opcije promocije koje najbolje odgovaraju Vašem proizvodu. Ponuđeni oblici internet marketinga eksponirati će sadržaj Vaših internet stranica prema ciljanoj publici.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacijskog sustava Agroklub.

400,00 kn - + 0,00kn
Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 mjeseci.

200,00 kn - + 0,00kn
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

400,00 kn - + 0,00kn
Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

400,00 kn - + 0,00kn

Ukupna cijena

400,00 kn

PDV

100,00 kn

Ukupna cijena s PDV-om (godišnje)

500,00 kn

Zatraži ponudu

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Mogućnosti Basic model Optimal model Advanced model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na besplatnoj .hr domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

Redovna cijena 800,00 kn 1.200,00 kn
Cijena s popustom 400,00 kn 750,00 kn 1.100,00 kn
PDV 100,00 kn 187,50 kn 275,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 500,00 kn 937,50 kn 1.375,00 kn
Naruči Naruči Naruči
Basic model
aWEB internet stranice
Cijena s popustom 400,00 kn
PDV 100,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 500,00 kn
Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cijena 800,00 kn
Cijena s popustom 750,00 kn
PDV 187,50 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 937,50 kn
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cijena 1.200,00 kn
Cijena s popustom 1.100,00 kn
PDV 275,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 1.375,00 kn
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Proizvođači -

Mogućnosti Optimal model Advanced model VIP model Premium model Total model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na besplatnoj .hr domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacijskog sustava Agroklub.

Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 mjeseci.

Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

Redovna cijena 800,00 kn 1.200,00 kn 1.400,00 kn 1.800,00 kn 2.200,00 kn
Cijena s popustom 750,00 kn 1.100,00 kn 1.300,00 kn 1.650,00 kn 2.000,00 kn
PDV 187,50 kn 275,00 kn 325,00 kn 412,50 kn 500,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 937,50 kn 1.375,00 kn 1.625,00 kn 2.062,50 kn 2.500,00 kn
Naruči Naruči Naruči Naruči Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cijena 800,00 kn
Cijena s popustom 750,00 kn
PDV 187,50 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 937,50 kn
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Redovna cijena 1.200,00 kn
Cijena s popustom 1.100,00 kn
PDV 275,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 1.375,00 kn
Naruči
VIP model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Redovna cijena 1.400,00 kn
Cijena s popustom 1.300,00 kn
PDV 325,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 1.625,00 kn
Naruči
Premium model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Redovna cijena 1.800,00 kn
Cijena s popustom 1.650,00 kn
PDV 412,50 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 2.062,50 kn
Naruči
Total model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cijena 2.200,00 kn
Cijena s popustom 2.000,00 kn
PDV 500,00 kn
Ukupna cijena s PDV-om (godišnje) 2.500,00 kn
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Business -

print QR arrow_upward